człowiek
Autor: Magda Bednarczyk, Anna Szwedes | dodano: 2012-10-18
Dlaczego ludzie się jąkają?

Odpowiadają mgr Magda Bednarczyk i mgr Anna Szwedes z Oddziału Neurologiczno-Rehabilitacyjnego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży:

Na świecie jąka się około 40 mln ludzi, a w naszym kraju – według szacunków Polskiego Związku Jąkają­cych się – około 500 tys. osób. Problem ten mieli tak znani ludzie, jak Izaak Newton, Karol Darwin, Winston Churchill, Bruce Willis, Rowan Atkinson, a nawet Mary­lin Monroe. Dolegliwość jest szczególnie częsta u dzieci – w wieku przedszkolnym zdarza się co dziesiątemu (i czterokrotnie częściej chłopcom niż dziewczętom), ale już w wieku 10 lat odsetek ten spada do 4%.

Podłożem jąkania się są zaburzenia artykulacyjne (krótkie lub przedłużające się skurcze mięśni warg i pod­niebienia miękkiego oraz wzmożone ich drganie), fona­cyjne (zbyt silne zwarcie strun głosowych, głos twardy oraz wydłużanie początku i końca fonacji) i oddechowe (wydech przerywany skróconym wdechem, zwiększe­nie częstości oddechów itp.). Kiedy przeważają skurcze kloniczne, powodują powtarzanie dźwięku, na przykład po-po-po-pogoda, a kiedy toniczne, pojawiają się tzw. bloki, na przykład p...poo...pogoda. Tym objawom często towarzyszą tzw. współruchy: drganie skrzydełek nosa, mruganie, chrząkanie, a nawet wzruszanie ramionami czy odrzucanie głowy. Zdarza się także czerwienienie się, blednięcie, pocenie lub oziębienie dłoni. Ciekawost­ką jest, że jąkający się mówi płynnie w samotności, bez problemów śpiewa i recytuje z pamięci.

Fizjolodzy, psycholodzy i logopedzi upatrują przy­czyn jąkania się w zaburzeniach genetycznych, metabo-licznych, nieprawidłowościach funkcjonowania mózgu, jego uszkodzeniach, ogólnej niesprawności motorycznej i mięśniowej, urazach psychicznych, problemach rodzin­nych lub przestrachu. W 2001 roku naukowcy z Tulane University Health Sciences Center w Nowym Orleanie odkryli, że u osób jąkających się budowa anatomiczna ośrodków mowy jest inna niż u zdrowych osób. Nie po­wstała jednak dotychczas jedna, przekonująca teoria.

Jąkanie się ma często poważne konse­kwencje. Powoduje lęk przed rozmową, uni­kanie wypowiedzi w szerszym gronie, wstyd i brak wiary w siebie, a nawet depresję. Dla­tego jąkanie warto leczyć – zajmują się tym logopedzi i psychoterapeuci. Najlepsze wyni­ki daje metoda rytmizacji mówienia, metoda zwolnienia tempa mówienia, echokorekcja, relaksacja. Ogromnie ważna jest determina­cja pacjenta. Są znane przypadki samowyle­czenia matek uczących mówić swoje dzieci.

Aby podkreślić wagę problemu, w 1998 roku podczas V Światowego Kongresu Osób Jąkających się w Johannesburgu w RPA usta­nowiono Światowy Dzień Osób Jąkających się, który przypada 22 października.

Więcej w miesięczniku „Świat Nauki" nr 03/2006 »
Drukuj »
Aktualne numery
12/2021
10/2020 - specjalny
Kalendarium
Grudzień
4
W 1959 r. odbył się start statku Mercury-Little Joe 2, w 1965 r. - Gemini 7, a w 1996 r. - start sondy Mars Pathfinder.
Warto przeczytać
Natura szaleje. Gdy dojdziemy do podstawowych praw fizyki, do samego fundamentu, znajdziemy się w domenie szaleństwa i chaosu, gdzie wiedza staje się wyobraźnią i odwrotnie. To miejsce, w którym na każdym kroku czają się wszechświaty równoległe i zadziwiające paradoksy, a przedmioty nie muszą zważać na przestrzeń ani czas.

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło

Autor: Magda Bednarczyk, Anna Szwedes | dodano: 2012-10-18
Dlaczego ludzie się jąkają?

Odpowiadają mgr Magda Bednarczyk i mgr Anna Szwedes z Oddziału Neurologiczno-Rehabilitacyjnego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży:

Na świecie jąka się około 40 mln ludzi, a w naszym kraju – według szacunków Polskiego Związku Jąkają­cych się – około 500 tys. osób. Problem ten mieli tak znani ludzie, jak Izaak Newton, Karol Darwin, Winston Churchill, Bruce Willis, Rowan Atkinson, a nawet Mary­lin Monroe. Dolegliwość jest szczególnie częsta u dzieci – w wieku przedszkolnym zdarza się co dziesiątemu (i czterokrotnie częściej chłopcom niż dziewczętom), ale już w wieku 10 lat odsetek ten spada do 4%.

Podłożem jąkania się są zaburzenia artykulacyjne (krótkie lub przedłużające się skurcze mięśni warg i pod­niebienia miękkiego oraz wzmożone ich drganie), fona­cyjne (zbyt silne zwarcie strun głosowych, głos twardy oraz wydłużanie początku i końca fonacji) i oddechowe (wydech przerywany skróconym wdechem, zwiększe­nie częstości oddechów itp.). Kiedy przeważają skurcze kloniczne, powodują powtarzanie dźwięku, na przykład po-po-po-pogoda, a kiedy toniczne, pojawiają się tzw. bloki, na przykład p...poo...pogoda. Tym objawom często towarzyszą tzw. współruchy: drganie skrzydełek nosa, mruganie, chrząkanie, a nawet wzruszanie ramionami czy odrzucanie głowy. Zdarza się także czerwienienie się, blednięcie, pocenie lub oziębienie dłoni. Ciekawost­ką jest, że jąkający się mówi płynnie w samotności, bez problemów śpiewa i recytuje z pamięci.

Fizjolodzy, psycholodzy i logopedzi upatrują przy­czyn jąkania się w zaburzeniach genetycznych, metabo-licznych, nieprawidłowościach funkcjonowania mózgu, jego uszkodzeniach, ogólnej niesprawności motorycznej i mięśniowej, urazach psychicznych, problemach rodzin­nych lub przestrachu. W 2001 roku naukowcy z Tulane University Health Sciences Center w Nowym Orleanie odkryli, że u osób jąkających się budowa anatomiczna ośrodków mowy jest inna niż u zdrowych osób. Nie po­wstała jednak dotychczas jedna, przekonująca teoria.

Jąkanie się ma często poważne konse­kwencje. Powoduje lęk przed rozmową, uni­kanie wypowiedzi w szerszym gronie, wstyd i brak wiary w siebie, a nawet depresję. Dla­tego jąkanie warto leczyć – zajmują się tym logopedzi i psychoterapeuci. Najlepsze wyni­ki daje metoda rytmizacji mówienia, metoda zwolnienia tempa mówienia, echokorekcja, relaksacja. Ogromnie ważna jest determina­cja pacjenta. Są znane przypadki samowyle­czenia matek uczących mówić swoje dzieci.

Aby podkreślić wagę problemu, w 1998 roku podczas V Światowego Kongresu Osób Jąkających się w Johannesburgu w RPA usta­nowiono Światowy Dzień Osób Jąkających się, który przypada 22 października.