człowiek
Autor: ak | dodano: 2015-12-14
10 sposobów na sukces w Horyzoncie 2020

10 sposobów na sukces w Horyzoncie 2020

Polskie instytucje naukowe i firmy mogą odnieść sukces w programie ramowym Horyzont 2020. Potencjałem nie ustępujemy jednostkom i przedsiębiorstwom zagranicznym. Ale sam potencjał  nie zagwarantuje sukcesu w Horyzoncie 2020. Niestety, wiele wniosków z Polski przepada z powodu podstawowych błędów. Jak ich uniknąć? Jak zwiększyć szansę na zdobycie prestiżowych grantów z Horyzontu 2020?

Przede wszystkim miej pomysł na projekt!

Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Program stawia na doskonałość, wspiera najlepsze rozwiązania i pomysły na projekty. W wyścigu o jego środki polskie podmioty konkurują z aplikującymi z całej Unii Europejskiej, krajów stowarzyszonych i spoza Europy. A zatem pomysł na projekt musi być innowacyjny w skali europejskiej, a najlepiej globalnej. Punktem odniesienia do oceny innowacyjności jest zatem to, co dzieje się w danej dziedzinie czy sektorze w Europie i na świecie. Treść wniosku powinna wpisywać się w założenia Programu Pracy oraz odpowiadać na wymagania danego konkursu. Dotyczy to zarówno samego rozwiązania (zaplanowanych prac badawczych, wdrożeniowych itp.), jak również oczekiwanego wpływu naszego pomysłu m.in. na rynek czy społeczeństwo.

Logika, struktura i strona graficzna wniosku

Fundamentalne znaczenie ma także to, jak przedstawimy nasz pomysł na projekt. Przygotowując wniosek trzymajmy się struktury formularza wniosku i odnieśmy się do wszystkich wskazanych aspektów.  To właśnie tego szukają eksperci oceniający nasze aplikacje. Dlatego nie możemy pominąć żadnych punktów wymienionych w formularzu. Pamiętajmy o wielkości czcionki, akapitów
i liczbie dopuszczalnych znaków.

Najważniejsze aspekty prezentujmy, zaznaczając tytuły poszczególnych części, dodając śródtytuły, wytłuszczając najważniejsze elementy w tekście. Pamiętajmy o tabelach, zdjęciach, grafikach i wykresach, zwłaszcza tych prezentujących strukturę zarządzania. Podstawowe to wykresy Gantta i Perta, graficzne narzędzia planowania i kontroli projektów. Wykres Gantta od razu zdradzi, czy autor potrafił realistycznie zaplanować realizacje projektu w czasie.Myśl i pisz po angielsku!

Żartobliwie nazywany Bruenglish od stosowanego przez Komisję Europejską charakterystycznego żargonu. Angielski to dzisiaj lingua franca badań i innowacji. W Programie Pracy i tekście konkursu wskazane są obszary, punkty, wskaźniki wpływu (impact), do których należy się bezpośrednio odnieść. Posługujmy się tymi samymi terminami, co autorzy konkursu. Zdecydowanie odradzam przygotowanie wniosku w języku polskim, a potem jego tłumaczenia. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że wnioski realizujemy głównie w konsorcjach międzynarodowych. Także. w języku angielskim raportujemy czy kontaktujemy się z oficerem projektowym.

Konsorcjum projektowe, czyli z kim aplikować?

Międzynarodowe konsorcja projektowe w Horyzoncie 2020 to wśród aplikujących o finansowanie przeważająca większość. Wymagane minimum to 3 partnerów z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych. Komisja Europejska ocenia jakość konsorcjum, doświadczenie partnerów zarówno w danej dziedzinie, jak i w realizacji międzynarodowych projektów oraz ich komplementarne kompetencje, które zagwarantują realizację wszystkich działań przewidzianych w projekcie na najwyższym poziomie. Warto budować konsorcja z doświadczonymi jednostkami cieszącymi się dobrą reputacją w programach ramowych. Pamiętajmy także, że umowę konsorcjum należy zawrzeć już na etapie przygotowania wniosku.

Uwzględnij MŚP i równowagę płci

Niezwykle istotny jest udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w konsorcjum projektowym. Dodatkowej ocenie podlega wielkość budżetu przeznaczonego dla MŚP w ramach danego konsorcjum. Komisja Europejska zwraca też uwagę na tzw. gender balance. Ważne, aby strukturze zarządzania projektem uwzględnić kobiety, np. na pozycji koordynatorek czy liderek pakietów zadań. I wreszcie warto zwrócić uwagę na budżetowe zbilansowanie, a niekiedy również szeroki zasięg geograficzny konsorcjum może podlegać ocenie.

Czas, ludzie i pieniądze, czyli inwestycja we wniosek

Przygotowanie wniosku projektowego to proces czasochłonny i wymagający odpowiednich zasobów. Główna odpowiedzialność spoczywa na koordynatorze projektu. To jego doświadczeniu i kompetencjom bacznie przyglądają się eksperci oceniający wnioski. Należy pamiętać, że koordynacja projektów to nie tylko doświadczenie w realizacji projektów, ale także solidne zaplecze do ich przygotowania, a potem realizacji, także w kontekście aspektów finansowych i prawnych. Dobrych specjalistów można poszukać na rynku albo profesjonalnie przeszkolić własny personel. Sieć KPK oferuje cykliczne bezpłatne warsztaty i dostęp do profesjonalnej wiedzy. Również webinaria organizowane przez instytucje europejskie to źródło cennej wiedzy w tym obszarze. To wszystko jednak kosztuje – musimy się liczyć z tym, że osoby zaangażowane w proces przygotowania wniosku nie będą mogły w pełni wykonywać swoich codziennych dotychczasowych działań.

Współpracuj z tymi, którzy wiedzą i mogą Ci pomóc

W Polsce, wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE ,działa 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych, razem tworzymy Sieć KPK. Naszym zadaniem jest bezpłatne wsparcie polskich instytucji badawczych, naukowców, firm i wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki Programu Horyzont 2020. To nie tylko konsultacje czy szkolenia, ale także szereg działań na poziomie międzynarodowym, których celem jest nawiązanie współpracy na rzecz zawiązywania konsorcjów projektowych, np. spotkania brokerskie czy networkingowe. I wreszcie mentoring, a zatem objęcie kompleksowym długoterminowym wsparciem wybranych podmiotów.

Networking i budowanie relacji, czyli klucz do sukcesu

Niezwykle istotne jest szukanie kontaktów poza Polską i budowanie relacji w Europie. Pamiętajmy o Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, Biurze PolSCA czy Biurach Regionalnych poszczególnych województw w Brukseli. Te instytucje istnieją, także by wspierać uczestnictwo polskich podmiotów w Horyzoncie 2020. Biura pomagają także często np. w znalezieniu partnerów do przygotowywanych przez nas projektów.

Polecam również wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z wytrawnymi uczestnikami programów ramowych. Będą dla nas cennym źródłem praktycznych pomysłów i wskazówek, choćby jakich błędów powinniśmy unikać.

Warto pokusić się o zdobycie doświadczenia w roli eksperta oceniającego wnioski. Komisja Europejska stale poszukuje specjalistów do oceny wniosków projektowych, często w wąskich dziedzinach.

Masz wpływ na to, co znajdzie się w Programach Pracy

Możesz i powinieneś wziąć sprawy w  swoje ręce. Jak to zrobić? Włącz się w działania Europejskich Platform Technologicznych, skupiających przedstawicieli nauki i biznesu, stowarzyszeń, grup interesu, zwłaszcza tych współpracujących z instytucjami europejskimi. Te organizacje często definiują agendy badawcze dla poszczególnych sektorów i branż, które potem często znajdują swoje odzwierciedlenie w tematach ogłaszanych konkursów.

Zacznij działać z nami w kraju. Podziel się z nami swoimi oczekiwaniami dotyczącymi tematów konkursów. Niedługo ruszają prace nad kolejnymi Programami Pracy na lata 2018-2019. To najlepszy moment na to, aby zacząć rozmawiać o ważnych dla polskich beneficjentów obszarach, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w Horyzoncie 2020.

Unikaj najczęściej powtarzanych błędów

Wydają się banalne, ale zdarza się, że mogą wykluczyć nas z wyścigu o wsparcie z Horyzontu 2020. Nie czekaj na ostatnią chwilę ze złożeniem wniosku. W pośpiechu łatwo coś przeoczyć, a sam system elektroniczny także lubi płatać figle.

Zwróć szczególna uwagę na analizę ryzyka i impact. To elementy najczęściej zaniedbywane. Sama doskonałość w zakresie badań czy innowacji nie obroni projektu. Dyseminacja i komunikacja to również zagadnienia dużo bardziej kompleksowe. Celem tych działań jest rozpowszechnianie rezultatów projektu, nie wystarczą jedynie ulotki projektowe. Do tego dochodzi jeszcze strategia ochrony praw własności intelektualnej

 

Sukces w Horyzoncie to nie kwestia szczęścia, ale wytężonej pracy, odpowiedniej strategii, planowania i zasobów. Jeśli więc chcemy zdobywać granty w Horyzoncie 2020, przygotowania powinniśmy zacząć jak najszybciej.

 

Katarzyna Walczyk-Matuszyk

Zastępca Dyrektora w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE
Koordynator projektu NCP_WIDE.NET finansowanego w ramach Horyzontu 2020

Drukuj »
Aktualne numery
01/2022
10/2020 - specjalny
Kalendarium
Styczeń
25
W 1983 r. wystrzelono amerykańsko-europejskiego satelitę IRAS, pierwszego przeznaczonego do badań promieniowania podczerwonego.
Warto przeczytać
Czy wiesz, że Tadeusz Kościuszko wciąż się zakochiwał, nieszczęśliwie lokując swoje uczucia? Do czego posuwała się żona i muza Jana Matejki, by zmusić go do ulegania swoim zadziwiającym zachciankom? Dlaczego w krakowskim klasztorze karmelitanek więziono nieszczęsną Barbarę Ubryk?

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło

Autor: ak | dodano: 2015-12-14
10 sposobów na sukces w Horyzoncie 2020

10 sposobów na sukces w Horyzoncie 2020

Polskie instytucje naukowe i firmy mogą odnieść sukces w programie ramowym Horyzont 2020. Potencjałem nie ustępujemy jednostkom i przedsiębiorstwom zagranicznym. Ale sam potencjał  nie zagwarantuje sukcesu w Horyzoncie 2020. Niestety, wiele wniosków z Polski przepada z powodu podstawowych błędów. Jak ich uniknąć? Jak zwiększyć szansę na zdobycie prestiżowych grantów z Horyzontu 2020?

Przede wszystkim miej pomysł na projekt!

Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Program stawia na doskonałość, wspiera najlepsze rozwiązania i pomysły na projekty. W wyścigu o jego środki polskie podmioty konkurują z aplikującymi z całej Unii Europejskiej, krajów stowarzyszonych i spoza Europy. A zatem pomysł na projekt musi być innowacyjny w skali europejskiej, a najlepiej globalnej. Punktem odniesienia do oceny innowacyjności jest zatem to, co dzieje się w danej dziedzinie czy sektorze w Europie i na świecie. Treść wniosku powinna wpisywać się w założenia Programu Pracy oraz odpowiadać na wymagania danego konkursu. Dotyczy to zarówno samego rozwiązania (zaplanowanych prac badawczych, wdrożeniowych itp.), jak również oczekiwanego wpływu naszego pomysłu m.in. na rynek czy społeczeństwo.

Logika, struktura i strona graficzna wniosku

Fundamentalne znaczenie ma także to, jak przedstawimy nasz pomysł na projekt. Przygotowując wniosek trzymajmy się struktury formularza wniosku i odnieśmy się do wszystkich wskazanych aspektów.  To właśnie tego szukają eksperci oceniający nasze aplikacje. Dlatego nie możemy pominąć żadnych punktów wymienionych w formularzu. Pamiętajmy o wielkości czcionki, akapitów
i liczbie dopuszczalnych znaków.

Najważniejsze aspekty prezentujmy, zaznaczając tytuły poszczególnych części, dodając śródtytuły, wytłuszczając najważniejsze elementy w tekście. Pamiętajmy o tabelach, zdjęciach, grafikach i wykresach, zwłaszcza tych prezentujących strukturę zarządzania. Podstawowe to wykresy Gantta i Perta, graficzne narzędzia planowania i kontroli projektów. Wykres Gantta od razu zdradzi, czy autor potrafił realistycznie zaplanować realizacje projektu w czasie.Myśl i pisz po angielsku!

Żartobliwie nazywany Bruenglish od stosowanego przez Komisję Europejską charakterystycznego żargonu. Angielski to dzisiaj lingua franca badań i innowacji. W Programie Pracy i tekście konkursu wskazane są obszary, punkty, wskaźniki wpływu (impact), do których należy się bezpośrednio odnieść. Posługujmy się tymi samymi terminami, co autorzy konkursu. Zdecydowanie odradzam przygotowanie wniosku w języku polskim, a potem jego tłumaczenia. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że wnioski realizujemy głównie w konsorcjach międzynarodowych. Także. w języku angielskim raportujemy czy kontaktujemy się z oficerem projektowym.

Konsorcjum projektowe, czyli z kim aplikować?

Międzynarodowe konsorcja projektowe w Horyzoncie 2020 to wśród aplikujących o finansowanie przeważająca większość. Wymagane minimum to 3 partnerów z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych. Komisja Europejska ocenia jakość konsorcjum, doświadczenie partnerów zarówno w danej dziedzinie, jak i w realizacji międzynarodowych projektów oraz ich komplementarne kompetencje, które zagwarantują realizację wszystkich działań przewidzianych w projekcie na najwyższym poziomie. Warto budować konsorcja z doświadczonymi jednostkami cieszącymi się dobrą reputacją w programach ramowych. Pamiętajmy także, że umowę konsorcjum należy zawrzeć już na etapie przygotowania wniosku.

Uwzględnij MŚP i równowagę płci

Niezwykle istotny jest udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w konsorcjum projektowym. Dodatkowej ocenie podlega wielkość budżetu przeznaczonego dla MŚP w ramach danego konsorcjum. Komisja Europejska zwraca też uwagę na tzw. gender balance. Ważne, aby strukturze zarządzania projektem uwzględnić kobiety, np. na pozycji koordynatorek czy liderek pakietów zadań. I wreszcie warto zwrócić uwagę na budżetowe zbilansowanie, a niekiedy również szeroki zasięg geograficzny konsorcjum może podlegać ocenie.

Czas, ludzie i pieniądze, czyli inwestycja we wniosek

Przygotowanie wniosku projektowego to proces czasochłonny i wymagający odpowiednich zasobów. Główna odpowiedzialność spoczywa na koordynatorze projektu. To jego doświadczeniu i kompetencjom bacznie przyglądają się eksperci oceniający wnioski. Należy pamiętać, że koordynacja projektów to nie tylko doświadczenie w realizacji projektów, ale także solidne zaplecze do ich przygotowania, a potem realizacji, także w kontekście aspektów finansowych i prawnych. Dobrych specjalistów można poszukać na rynku albo profesjonalnie przeszkolić własny personel. Sieć KPK oferuje cykliczne bezpłatne warsztaty i dostęp do profesjonalnej wiedzy. Również webinaria organizowane przez instytucje europejskie to źródło cennej wiedzy w tym obszarze. To wszystko jednak kosztuje – musimy się liczyć z tym, że osoby zaangażowane w proces przygotowania wniosku nie będą mogły w pełni wykonywać swoich codziennych dotychczasowych działań.

Współpracuj z tymi, którzy wiedzą i mogą Ci pomóc

W Polsce, wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE ,działa 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych, razem tworzymy Sieć KPK. Naszym zadaniem jest bezpłatne wsparcie polskich instytucji badawczych, naukowców, firm i wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki Programu Horyzont 2020. To nie tylko konsultacje czy szkolenia, ale także szereg działań na poziomie międzynarodowym, których celem jest nawiązanie współpracy na rzecz zawiązywania konsorcjów projektowych, np. spotkania brokerskie czy networkingowe. I wreszcie mentoring, a zatem objęcie kompleksowym długoterminowym wsparciem wybranych podmiotów.

Networking i budowanie relacji, czyli klucz do sukcesu

Niezwykle istotne jest szukanie kontaktów poza Polską i budowanie relacji w Europie. Pamiętajmy o Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, Biurze PolSCA czy Biurach Regionalnych poszczególnych województw w Brukseli. Te instytucje istnieją, także by wspierać uczestnictwo polskich podmiotów w Horyzoncie 2020. Biura pomagają także często np. w znalezieniu partnerów do przygotowywanych przez nas projektów.

Polecam również wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z wytrawnymi uczestnikami programów ramowych. Będą dla nas cennym źródłem praktycznych pomysłów i wskazówek, choćby jakich błędów powinniśmy unikać.

Warto pokusić się o zdobycie doświadczenia w roli eksperta oceniającego wnioski. Komisja Europejska stale poszukuje specjalistów do oceny wniosków projektowych, często w wąskich dziedzinach.

Masz wpływ na to, co znajdzie się w Programach Pracy

Możesz i powinieneś wziąć sprawy w  swoje ręce. Jak to zrobić? Włącz się w działania Europejskich Platform Technologicznych, skupiających przedstawicieli nauki i biznesu, stowarzyszeń, grup interesu, zwłaszcza tych współpracujących z instytucjami europejskimi. Te organizacje często definiują agendy badawcze dla poszczególnych sektorów i branż, które potem często znajdują swoje odzwierciedlenie w tematach ogłaszanych konkursów.

Zacznij działać z nami w kraju. Podziel się z nami swoimi oczekiwaniami dotyczącymi tematów konkursów. Niedługo ruszają prace nad kolejnymi Programami Pracy na lata 2018-2019. To najlepszy moment na to, aby zacząć rozmawiać o ważnych dla polskich beneficjentów obszarach, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w Horyzoncie 2020.

Unikaj najczęściej powtarzanych błędów

Wydają się banalne, ale zdarza się, że mogą wykluczyć nas z wyścigu o wsparcie z Horyzontu 2020. Nie czekaj na ostatnią chwilę ze złożeniem wniosku. W pośpiechu łatwo coś przeoczyć, a sam system elektroniczny także lubi płatać figle.

Zwróć szczególna uwagę na analizę ryzyka i impact. To elementy najczęściej zaniedbywane. Sama doskonałość w zakresie badań czy innowacji nie obroni projektu. Dyseminacja i komunikacja to również zagadnienia dużo bardziej kompleksowe. Celem tych działań jest rozpowszechnianie rezultatów projektu, nie wystarczą jedynie ulotki projektowe. Do tego dochodzi jeszcze strategia ochrony praw własności intelektualnej

 

Sukces w Horyzoncie to nie kwestia szczęścia, ale wytężonej pracy, odpowiedniej strategii, planowania i zasobów. Jeśli więc chcemy zdobywać granty w Horyzoncie 2020, przygotowania powinniśmy zacząć jak najszybciej.

 

Katarzyna Walczyk-Matuszyk

Zastępca Dyrektora w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE
Koordynator projektu NCP_WIDE.NET finansowanego w ramach Horyzontu 2020