nauki ścisłe
dodano: 2015-08-10
Dlaczego warto studiować na MISMaP UW

Autor projektu: P. W. Graliński

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze (MISMaP), to nowoczesna forma studiowania. Umożliwia osiągnięcie najbardziej prestiżowego i interdyscyplinarnego wykształcenia. Wyznacza dalszy rozwój osobowy i intelektualny absolwentów. Na studiach tych stwarzamy unikatowe warunki do zdobycia międzyobszarowej wiedzy i wszechstronnych umiejętności. Opanowanie trudnej sztuki organizowania czasu, nie tylko na naukę i pracę, ale także na realizację samego siebie, pomoże rozwijać perspektywy życiowe.

MISMaP jest sposobem na interdyscyplinarne studiowanie nauk matematyczno-przyrodniczych w Uniwersytecie Warszawskim. Kolegium MISMaP stanowi płaszczyznę wszechstronnej współpracy wydziałów matematyczno-przyrodniczych w zakresie kształcenia studentów.

Kolegium MISMaP wyrasta z przeświadczenia o jedności i wzajemnym przenikaniu się nauk przyrodniczych i matematycznych. Stanowi wspólne przedsięwzięcie wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego reprezentujących dyscypliny tych nauk. Nawiązuje do tradycji Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UW, w latach międzywojennych znakomitego ośrodka badań i kształcenia.

Naszą misją jest wykształcenie elity intelektualnej o otwartej i aktywnej postawie społecznej, prezentującej takie wartości jak uczciwość, wiarygodność, otwartość i rozwijanie własnej osobowości. Wartości te opisują nasz sposób działania i wyrażone są w naszych postawach i relacjach. Kierujemy się poszanowaniem tradycji akademickich i godności każdego człowieka, wdrażając osiągnięcia nauki w proces nauczania i wychowania młodego pokolenia.

Celem Kolegium MISMaP jest wykształcenie absolwentów, którzy nie tylko posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, ale:

 • potrafią logicznie myśleć i formułować swoje poglądy
 • umieją stawiać pytania i formułować problemy
 • potrafią rozwiązywać te problemy
 • potrafią organizować swoją naukę i pracę
 • umieją się uczyć nowych pojęć
 • mają podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące warsztatu badawczego.

Kolegium MISMaP współtworzy siedem wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego: Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Geologii, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Wydział Psychologii. W roku 2013 dołączyło Centrum Nowych Technologii I (CeNT I UW).

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze to forma studiów międzyobszarowych w obszarach nauk: 
- ścisłych (matematyka, informatyka, fizyka, astronomia, chemia),
- przyrodniczych (biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, geografia, geologia, geologia stosowana),
- społecznych (psychologia, gospodarka przestrzenna),
Studia odbywają się w systemie studiów I, II i III stopnia oraz jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku psychologia.

Obecnie studenci mogą studiować na 13 kierunkach studiów:
- biologia, biotechnologia, ochrona środowiska - prowadzone przez Wydział Biologii,
- chemia - prowadzony przez Wydział Chemii,
- fizyka, astronomia - prowadzone przez Wydział Fizyki,
- geografia, gospodarka przestrzenna - prowadzone przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
- geologia, geologia stosowana (studia inżynierskie) - prowadzone przez Wydział Geologii,
- matematyka, informatyka - prowadzone przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
- psychologia - prowadzony przez Wydział Psychologii.

Kolegium MISMaP prowadzi rekrutację na I rok studiów stacjonarnych. Studia odbywają się w systemie jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich oraz studiów I i II stopnia. Kandydaci zakwalifikowani na kierunek psychologia są przyjmowani na I rok jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich. Kandydaci zakwalifikowani na pozostałe kierunki są przyjmowani na I rok studiów I stopnia (100 miejsc), a po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata na studia II stopnia (50 miejsc).

Kandydaci rejestrujący się do Kolegium MISMaP wskazują kierunek podstawowy, podając trzy możliwości, wg preferencji. Od pierwszego roku studiów każdego ze studentów obejmuje opieką profesor lub adiunkt reprezentujący kierunek najbliższy jego zainteresowaniom. Studenci z tutorami układają indywidualne programy studiów (IPS), złożone z przedmiotów prowadzonych na wydziałach uczestniczących w Kolegium MISMaP oraz przedmiotów dodatkowych, z innych wydziałów Uniwersytetu. IPS studenta Kolegium MISMaP powinien zawierać przedmioty prowadzone przynajmniej na dwóch kierunkach studiów dostępnych na wydziałach uczestniczących w Kolegium.

W Kolegium MISMaP obowiązuje system ECTS (European Credit Transfer System). System ten ma charakter systemu punktowego. Każdemu przedmiotowi jest przypisana określona liczba punktów. Do zaliczenia każdego roku studiów konieczne jest uzyskanie 60 punktów. Student w okresie studiów I stopnia musi uzyskać przynajmniej 180 punktów, a podczas studiów drugiego stopnia przynajmniej 120 punktów. Do uzyskania absolutorium konieczne jest spełnienie wymagań programowych dla studentów Kolegium MISMaP, wystarczających do uzyskania tytułu zawodowego licencjata lub magistra w zakresie kierunku wybranego przez studenta.

Kolegium MISMaP prowadzi studia międzyobszarowe. W ramach studiów międzyobszarowych student może wykorzystać dodatkowe, bezpłatne punkty ECTS określone ustawą 90 ECTS na programie studiów oraz 150 ECTS z puli JM Rektora UW co podnosi limity:

- na studiach I stopnia do: 420 ECTS,
- na studiach II stopnia do: 360 ECTS,
- na studiach jednolitych magisterskich do: 540 ECTS.

Liczba wypromowanych licencjatów w Kolegium MISMaP

Studenci Kolegium MISMaP po uzyskaniu absolutorium, złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego na właściwym wydziale otrzymują dyplom, licencjata lub magistra danego kierunku studiów z zaznaczeniem, że studia były realizowane w Kolegium MISMaP. Absolwenci mogą uzyskać dyplom w zakresie jednego lub kilku kierunków studiów prowadzonych na wydziałach uczestniczących w Kolegium MISMaP.

 Liczba wypromowanych magistrów w Kolegium MISMaP

Studia III stopnia doktoranckie to Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych (MISDoMP). Zostały powołane na mocy porozumienia wydziałów UW Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Psychologii. Zasadą jest realizowanie tematów interdyscyplinarnych, tj., takich które nie mogłyby być realizowane na każdym z wydziałów. Studia te kończą się przedstawieniem rozprawy doktorskiej na jednym z wydziałów partycypujących w Kolegium MISMaP. Doktorant prowadzi badania pod opieką dwóch promotorów.

Wyposażeni w umiejętności ponadprzeciętne, lepiej będziecie Państwo rozumieli potrzeby innych oraz znajdziecie interesującą pracę. Jeśli jesteście Państwo zmotywowani, MISMaP może zaoferować inspirującą intelektualną przygodę. Zapraszamy do MISMaPu!

Nasz nowy adres:
Kolegium MISMaP
Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego ul. Stefana Banacha 2 C
02-097 Warszawa

sekretariat: Blok B, II piętro, Pokój nr 02.04, Tel. 22 55 43 550
mismap@uw.edu.plwww.mismap.uw.edu.pl

Drukuj »
Aktualne numery
05/2021
10/2020 - specjalny
Kalendarium
Maj
11
W 1984 r. z powierzchni Marsa był widoczny dla hipotetycznego obserwatora tranzyt Ziemi i Księżyca na tle tarczy słonecznej.
Warto przeczytać
Nie tylko tabliczka mnożenia, ale i dzielenia może sama wchodzić do głowy! Pomogą w tym zabawne, wpadające w ucho wierszyki, które pozostają w głowach uczniów. Dzięki błyskotliwym skojarzeniom pozwalają łatwo i bez wysiłku nie tylko nauczyć się tabliczki dzielenia w zakresie do 100, ale także zrozumieć, czym jest dzielenie i dlaczego nie musi sprawiać najmniejszych kłopotów.

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło

dodano: 2015-08-10
Dlaczego warto studiować na MISMaP UW

Autor projektu: P. W. Graliński

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze (MISMaP), to nowoczesna forma studiowania. Umożliwia osiągnięcie najbardziej prestiżowego i interdyscyplinarnego wykształcenia. Wyznacza dalszy rozwój osobowy i intelektualny absolwentów. Na studiach tych stwarzamy unikatowe warunki do zdobycia międzyobszarowej wiedzy i wszechstronnych umiejętności. Opanowanie trudnej sztuki organizowania czasu, nie tylko na naukę i pracę, ale także na realizację samego siebie, pomoże rozwijać perspektywy życiowe.

MISMaP jest sposobem na interdyscyplinarne studiowanie nauk matematyczno-przyrodniczych w Uniwersytecie Warszawskim. Kolegium MISMaP stanowi płaszczyznę wszechstronnej współpracy wydziałów matematyczno-przyrodniczych w zakresie kształcenia studentów.

Kolegium MISMaP wyrasta z przeświadczenia o jedności i wzajemnym przenikaniu się nauk przyrodniczych i matematycznych. Stanowi wspólne przedsięwzięcie wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego reprezentujących dyscypliny tych nauk. Nawiązuje do tradycji Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UW, w latach międzywojennych znakomitego ośrodka badań i kształcenia.

Naszą misją jest wykształcenie elity intelektualnej o otwartej i aktywnej postawie społecznej, prezentującej takie wartości jak uczciwość, wiarygodność, otwartość i rozwijanie własnej osobowości. Wartości te opisują nasz sposób działania i wyrażone są w naszych postawach i relacjach. Kierujemy się poszanowaniem tradycji akademickich i godności każdego człowieka, wdrażając osiągnięcia nauki w proces nauczania i wychowania młodego pokolenia.

Celem Kolegium MISMaP jest wykształcenie absolwentów, którzy nie tylko posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, ale:

 • potrafią logicznie myśleć i formułować swoje poglądy
 • umieją stawiać pytania i formułować problemy
 • potrafią rozwiązywać te problemy
 • potrafią organizować swoją naukę i pracę
 • umieją się uczyć nowych pojęć
 • mają podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące warsztatu badawczego.

Kolegium MISMaP współtworzy siedem wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego: Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Geologii, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Wydział Psychologii. W roku 2013 dołączyło Centrum Nowych Technologii I (CeNT I UW).

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze to forma studiów międzyobszarowych w obszarach nauk: 
- ścisłych (matematyka, informatyka, fizyka, astronomia, chemia),
- przyrodniczych (biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, geografia, geologia, geologia stosowana),
- społecznych (psychologia, gospodarka przestrzenna),
Studia odbywają się w systemie studiów I, II i III stopnia oraz jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku psychologia.

Obecnie studenci mogą studiować na 13 kierunkach studiów:
- biologia, biotechnologia, ochrona środowiska - prowadzone przez Wydział Biologii,
- chemia - prowadzony przez Wydział Chemii,
- fizyka, astronomia - prowadzone przez Wydział Fizyki,
- geografia, gospodarka przestrzenna - prowadzone przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
- geologia, geologia stosowana (studia inżynierskie) - prowadzone przez Wydział Geologii,
- matematyka, informatyka - prowadzone przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
- psychologia - prowadzony przez Wydział Psychologii.

Kolegium MISMaP prowadzi rekrutację na I rok studiów stacjonarnych. Studia odbywają się w systemie jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich oraz studiów I i II stopnia. Kandydaci zakwalifikowani na kierunek psychologia są przyjmowani na I rok jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich. Kandydaci zakwalifikowani na pozostałe kierunki są przyjmowani na I rok studiów I stopnia (100 miejsc), a po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata na studia II stopnia (50 miejsc).

Kandydaci rejestrujący się do Kolegium MISMaP wskazują kierunek podstawowy, podając trzy możliwości, wg preferencji. Od pierwszego roku studiów każdego ze studentów obejmuje opieką profesor lub adiunkt reprezentujący kierunek najbliższy jego zainteresowaniom. Studenci z tutorami układają indywidualne programy studiów (IPS), złożone z przedmiotów prowadzonych na wydziałach uczestniczących w Kolegium MISMaP oraz przedmiotów dodatkowych, z innych wydziałów Uniwersytetu. IPS studenta Kolegium MISMaP powinien zawierać przedmioty prowadzone przynajmniej na dwóch kierunkach studiów dostępnych na wydziałach uczestniczących w Kolegium.

W Kolegium MISMaP obowiązuje system ECTS (European Credit Transfer System). System ten ma charakter systemu punktowego. Każdemu przedmiotowi jest przypisana określona liczba punktów. Do zaliczenia każdego roku studiów konieczne jest uzyskanie 60 punktów. Student w okresie studiów I stopnia musi uzyskać przynajmniej 180 punktów, a podczas studiów drugiego stopnia przynajmniej 120 punktów. Do uzyskania absolutorium konieczne jest spełnienie wymagań programowych dla studentów Kolegium MISMaP, wystarczających do uzyskania tytułu zawodowego licencjata lub magistra w zakresie kierunku wybranego przez studenta.

Kolegium MISMaP prowadzi studia międzyobszarowe. W ramach studiów międzyobszarowych student może wykorzystać dodatkowe, bezpłatne punkty ECTS określone ustawą 90 ECTS na programie studiów oraz 150 ECTS z puli JM Rektora UW co podnosi limity:

- na studiach I stopnia do: 420 ECTS,
- na studiach II stopnia do: 360 ECTS,
- na studiach jednolitych magisterskich do: 540 ECTS.

Liczba wypromowanych licencjatów w Kolegium MISMaP

Studenci Kolegium MISMaP po uzyskaniu absolutorium, złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego na właściwym wydziale otrzymują dyplom, licencjata lub magistra danego kierunku studiów z zaznaczeniem, że studia były realizowane w Kolegium MISMaP. Absolwenci mogą uzyskać dyplom w zakresie jednego lub kilku kierunków studiów prowadzonych na wydziałach uczestniczących w Kolegium MISMaP.

 Liczba wypromowanych magistrów w Kolegium MISMaP

Studia III stopnia doktoranckie to Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych (MISDoMP). Zostały powołane na mocy porozumienia wydziałów UW Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Psychologii. Zasadą jest realizowanie tematów interdyscyplinarnych, tj., takich które nie mogłyby być realizowane na każdym z wydziałów. Studia te kończą się przedstawieniem rozprawy doktorskiej na jednym z wydziałów partycypujących w Kolegium MISMaP. Doktorant prowadzi badania pod opieką dwóch promotorów.

Wyposażeni w umiejętności ponadprzeciętne, lepiej będziecie Państwo rozumieli potrzeby innych oraz znajdziecie interesującą pracę. Jeśli jesteście Państwo zmotywowani, MISMaP może zaoferować inspirującą intelektualną przygodę. Zapraszamy do MISMaPu!

Nasz nowy adres:
Kolegium MISMaP
Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego ul. Stefana Banacha 2 C
02-097 Warszawa

sekretariat: Blok B, II piętro, Pokój nr 02.04, Tel. 22 55 43 550
mismap@uw.edu.plwww.mismap.uw.edu.pl