człowiek
dodano: 2013-09-18
Laureat 5. edycji BanachPrize nagrodzony

od lewej laureat dr Pilipczuk i Marek Gajowniczek Dyrektor ds. Programow Ericpol

Dr Marcin Pilipczuk z Uniwersytetu Warszawskiego odebrał 17 września Międzynarodową Nagrodę im. Stefana Banacha. Jej organizatorami są Polskie Towarzystwo Matematyczne i firma inżynierska Ericpol. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w nowym gmachu Uniwersytetu Rzeszowskiego podczas inauguracji V Forum Matematyków Polskich. 

To już 5. edycja konkursu, który z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników z krajów Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej. Tym razem spłynęły 23 prace konkursowe, z czego 13 autorstwa polskich naukowców.

- Międzynarodowy wymiar konkursu pokazuje, że konkurencja w dziedzinie nauk matematycznych na terenie Europy jest bardzo duża. To mobilizuje młodych matematyków i zmusza ich do ciężkiej, rzetelnej pracy – mówił prof. Stefan Jackowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

W tym roku do Nagrody nominowani byli:

 • Natalia Bezvitnaya z Uniwersytetu w Brnie, Czechy
 • Jonas Jankauskas – z Uniwersytetu Wileńskiego na Litwie
 • Sławomir Kolasiński – z Uniwersytetu Warszawskiego
 • Joanna Kułaga-Przymus z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Marcin Pilipczuk – z Uniwersytetu Warszawskiego

Zwycięska praca dr Pilipczuka pod tytułem: „Nowe techniki stosowane przy rozwiązywaniu wybranych problemów NP-trudnych” została napisana pod kierunkiem dr hab. Łukasza Kowalika na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.  Autor konstruuje w niej najszybsze znane do tej pory algorytmy obliczeń wskazując, które problemy obliczeniowe można rozwiązać szybko, a które wolno.

- W dobie wszechobecnego pośpiechu wiedza, która pozwoliłaby skrócić czas rozwiązywania problemów oraz czas obliczeń jest niezwykle cenna i przydatna  – skomentowała prof. Stanisława Kanas, gospodarz V Forum Matematyków Polskich W Rzeszowie.

Dr Pilipczuk przebywa obecnie na stażu naukowym na Uniwersytecie w Bergen, w Norwegii. Na stałe związany jest z Uniwersytetem Warszawskim. Jak sam mówi, praca naukowa, to dla niego hobby i prawdziwa przyjemność. Tegoroczny zwycięzca był już wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia naukowe, m.in. w Mistrzostwach Akademickich w Programowaniu, których finał miał miejsce w 2007 r. w Tokio czy na międzynarodowych olimpiadach matematycznych i fizycznych.

Międzynarodowa Nagroda Banacha jest czymś więcej, niż konkursem z dziedziny nauk matematycznych. To swoiste połączenie nauki i biznesu. - To właśnie potrzeba synergii obu tych światów skłoniła nas 6 lat temu do podjęcia wspólnych działań z Polskim Towarzystwem Matematycznym – powiedział Marek Gajowniczek, dyrektor ds. Programów firmy Ericpol. - Nagroda  Banacha to jeden z elementów naszych działań w ramach współpracy z otoczeniem naukowym  – dodał – O matematyce trzeba pisać i mówić. Bez matematyki nie da się robić biznesu, a bez wzajemnej współpracy z uczelniami nie da się przejść na kolejne szczeble rozwoju.

Oprócz propagowania i popularyzacji matematyki, Nagroda Banacha ma na celu wsparcie finansowe najbardziej obiecujących młodych naukowców. Jury co roku przyznaje nagrodę pieniężną dla laureata w wysokości 20 000 złotych. Konkurs, który został ustanowiony w 2008 r., na trwałe wpisał się w kalendarz najważniejszych wydarzeń matematycznych.

Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha

Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha (The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences) została ustanowiona przez firmę Ericpol – fundatora Nagrody oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM) w 2008 roku. Inicjatywa ta wyraża uznanie ze strony jednej z czołowych polskich firm teleinformatycznych dla roli, jaką myślenie matematyczne odgrywa we współczesnym świecie. Celami konkursu są wsparcie finansowe i promowanie najzdolniejszych młodych badaczy pracujących w dziedzinie nauk matematycznych, podkreślenie znaczenia matematyki – dyscypliny, która jest podstawą cywilizacji i biznesu, a także popularyzowanie dorobku prof. Stefana Banacha, genialnego matematyka-samouka.

Międzynarodowy charakter inicjatywy, która obejmuje coraz więcej krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej, ma na celu podwyższenie rangi konkursu i rozwijanie współpracy polskich matematyków z naukowcami w całej Europie. Swoje prace zgłaszają kandydaci z Białorusi, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier, a także z naukowych ośrodków w Finlandii, Norwegii i Szwecji. Konkurs wpisał się na trwałe w kalendarz najważniejszych wydarzeń matematycznych, a liczba chętnych do wzięcia w nim udziału z roku na rok sukcesywnie wzrasta.

Do Nagrody mogą być przedstawiane rozprawy doktorskie napisane w języku polskim lub angielskim bądź takie, których wyniki zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w języku angielskim.

Termin nadsyłania zgłoszeń do V edycji Nagrody upłynął 31 stycznia 2013 r. W tym roku nadesłano 23 rozprawy doktorskie. To największa do tej pory liczba zgłoszonych prac w konkursie. Profil zgłaszanych rozpraw był bardzo szeroki i obejmował zarówno klasyczne dziedziny matematyki, jak również współczesne zagadnienia informatyki teoretycznej.

Jury, składające się z przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Matematycznego, firmy Ericpol (fundatora Nagrody) oraz zeszłorocznego laureata z Wegier, dr. Andrasa Mathe, nominowało do nagrody następujące osoby:

 • Natalia Bezvitnaya – Masaryk University w Brnie, Czechy
 • Jonas Jankauskas – Vilnius University, Litwa
 • Sławomir Kolasiński – Uniwersytet Warszawski
 • Joanna Kułaga-Przymus – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Marcin Pilipczuk – Uniwersytet Warszawski

Tegorocznym laureatem został dr Marcin Pilipczuk. Nagrodzona rozprawa doktorska zatytułowana: „New techniques applicable to selected NP-hard problems”, została napisana pod kierunkiem dr. hab. Łukasza Kowalika na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 20 000 zł (ok. 5 000 euro), będącą jednym z najwyższych w Polsce wyróżnień finansowych w dziedzinie matematyki. International Stefan Banach Prize dorównuje wartością nagrodom Europejskiego Towarzystwa Matematycznego i jest jedyną, poza nimi, nagrodą dla młodych matematyków, która ma charakter międzynarodowy.

Ceremonia wręczenia Nagrody odbędzie się podczas inauguracji 5. Forum Matematyków Polskich dnia 17 września 2013 roku w Auli Głównej budynku Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ulicy prof. Stanisława Pigonia 1 w Rzeszowie.

Laureaci z poprzednich lat:

2012 r., IV edycja - dr Andras Mathe, „Izomorficzne problemy miar Hausdorffa i ograniczenia Hoeldera dla funkcji” napisana pod kierunkiem prof. Miklósa Laczkovicha z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Eötvös Loránd w Budapeszcie.

2011 r., III edycja - dr Łukasz Pańkowski,  „Twierdzenia o łącznej uniwersalności a twierdzenie Kroneckera o aproksymacjach diofantycznych” napisana pod kierunkiem prof. Jerzego Kaczorowskiego.

2010 r., II edycja - dr Jakub Gismatullin, rozprawa pt. „G-zwartość i grupy" napisana pod kierunkiem prof. Ludomira Newelskiego.

2009 r., I edycja - dr Tomasz Elsner, „Teoria powierzchni minimalnych w przestrzeniach systolicznych” i została napisana pod opieką prof. dr hab. Lecha Tadeusza Januszkiewicza.

Organizatorzy konkursu:

Ericpol Sp. z o.o. jest firmą inżynierską działającą od ponad 20 lat na międzynarodowym rynku ICT. Świadczy usługi outsourcingu, consultingu, dostarcza rozwiązania dedykowane w obszarach telekomunikacji, komunikacji M2M (machine to machine), UX (user experience), aplikacji dla sektora medycznego, finansów i bankowości oraz rozwiązań dla biznesu. Ericpol posiada 3 biura w Polsce i 3 spółki zależne na Białorusi, Ukrainie i w Szwecji, które razem tworzą Grupę Ericpol, zatrudniając w sumie ponad 1700 pracowników.

Polskie Towarzystwo Matematyczne - założone w Krakowie w 1919 roku, między innymi przez Stefana Banacha. Jego celem jest „wszechstronne pielęgnowanie matematyki czystej i stosowanej przez odbywanie posiedzeń naukowych z odczytami”, który realizuje poprzez organizację konkursów, olimpiad, konferencji oraz różne publikacje.

Ericpol – informacje na temat firmy

Ericpol (ericpol.com) jest największym polskim eksporterem branży ICT oraz jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania i usług teleinformatycznych. Posiada 3 biura w Polsce i 3 spółki zależne na Białorusi, Ukrainie i w Szwecji, zatrudniając w sumie ponad 1700 pracowników.

Specjalizuje się w pięciu segmentach:

 • telekomunikacja (usługi projektowania, utrzymania i testowania oprogramowania
  dla producentów sprzętu i software’u na całym świecie; usługi doradcze i szkoleniowe),
 • M2M (projektowanie i testowanie oprogramowania używanego w systemach bezpieczeństwa samochodowego),
 • służba zdrowia (pakiet programów „Dr Eryk” służący zarządzaniu gabinetami oraz przychodniami lekarskimi, nagrodzony godłem „Teraz Polska” dla najlepszego produktu IT),
 • rozwiązania dla biznesu – skuteczne zarządzanie biznesem, stosowane w przemyśle, handlu, zarządzaniu produkcją,
 • bankowość i finanse (portale www, systemy informatyczne).

Od 22 lat firma dostarcza rozwiązania teleinformatyczne na międzynarodowym rynku. Zrealizowała dotychczas ponad 640 kompleksowych długofalowych projektów w 75 krajach. Ericpol z roku na rok zajmuje coraz wyższe pozycje w rankingach największych na świecie dostawców oprogramowania i usług IT. W swoim portfolio spółka posiada takich klientów, jak Ericsson, Orange, T-Mobile, Aepona, Telekomunikacja Polska i wiele innych.

Potrzeba synergii biznesu z nauką zainspirowała firmę do stworzenia Ericpol Science Ecosystem – platformy współpracy z uczelniami wyższymi oraz otoczeniem naukowym. Jej celem jest łączenie w praktyczny sposób teorii naukowych z praktyką produkcji i rozwoju oprogramowania.
W ramach tego programu Ericpol stale współpracuje z Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Jagiellońskim i Akademią Górniczo-Hutniczą (prowadzenie wykładów, seminariów, jako sponsor i partner konferencji oraz badań naukowych). W ramach projektu „Młodzi w Łodzi” jest fundatorem stypendiów dla najzdolniejszych studentów. Firma jest członkiem Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych przy Politechnice Warszawskiej.

Ericpol jest również partnerem strategicznym  konkursu „Matematyka – moja pasja”, przyciągającego co roku ogromną rzeszę uczestników ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z regionu łódzkiego.

Spółka chętnie angażuje się w działania mające na celu promocję i wsparcie finansowe młodych polskich naukowców w dziedzinie matematyki. Od 2008 r. wspólnie z Polskim Towarzystwem Matematycznym jest organizatorem Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk matematycznych.

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM) powstało w 1919 roku w Krakowie pod nazwą Towarzystwo Matematyczne Krakowskie. Obecnie posiada 18 oddziałów obejmujących obszar całego kraju. PTM skupia matematyków związanych przede wszystkim ze szkolnictwem wyższym i instytucjami badawczymi. Do najważniejszych celów PTM należy wspieranie badań matematycznych, zastosowań i popularyzacji matematyki, edukacji matematycznej, pielęgnowanie historii polskiej matematyki, a także integracja i reprezentowanie opinii i interesów polskiego środowiska matematycznego wobec władz i opinii publicznej. PTM realizuje swoje cele poprzez organizowanie konferencji krajowych i międzynarodowych, odczytów naukowych oraz popularyzujących matematykę, a także przeprowadzanie konkursów. PTM wydaje sześć czasopism, m.in. "Wiadomości matematyczne" stanowiące kronikę polskiego środowiska matematycznego oraz czasopisma badawcze o międzynarodowym zasięgu. PTM rozwija międzynarodowe kontakty polskiej matematyki; jest członkiem-założycielem Europejskiego Towarzystwa Matematycznego.

Ważnym obszarem działalności PTM jest wyróżnianie nagrodami osiągnięć w zakresie badań matematycznych, zastosowań matematyki oraz jej popularyzacji.  Do najważniejszych należy obecnie Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha za pracę doktorską z nauk matematycznych przyznawana od 2009 roku wspólnie z liderem branży IT – firmą Ericpol Telecom.  Patron nagrody - najsłynniejszy polski matematyk - w latach 1939-45 był prezesem Towarzystwa.

PTM prowadzi także bogatą działalność adresowaną do uczniów zainteresowanych matematyką. Było inicjatorem i przez 60 lat (1949-2009) organizatorem Olimpiady Matematycznej. Oddziały terenowe PTM realizują regionalne i ogólnopolskie konkursy matematyczne dla młodzieży szkolnej i studentów, a także popularyzują matematykę wykorzystując inne formy działania. Od 2009 roku, w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, PTM realizuje projekt „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic”, w którym uczestniczy 7200 uczniów z ponad 180 szkół z trzech województw północno-zachodniej Polski.

Więcej informacji o działalności PTM można znaleźć w portalu www.ptm.org.pl

Profesor Stefan Banach

Stefan Banach - patron Nagrody - prawdziwy geniusz matematyczny, światowej sławy matematyk. Zaczynał jako samouk, a w krótkim czasie został twórcą analizy funkcjonalnej, nowego działu matematyki. Urodził się w 1892 roku w Krakowie, gdzie spędził młodość. Przełomowym wydarzeniem na drodze jego błyskotliwej kariery stało się spotkanie na krakowskich Plantach w 1916 roku z profesorem matematyki, Hugonem Steinhausem, który – uznając później Banacha za swoje największe naukowe odkrycie - pomógł mu otrzymać asystenturę w Katedrze Matematyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. W 1920 roku, nie mając ukończonych studiów matematycznych, Stefan Banach otrzymał doktorat na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie po czterech latach został profesorem. W 1935 roku został zaproszony do wygłoszenia plenarnego wykładu na Międzynarodowym Kongresie Matematyków w Oslo. Wkrótce przed wybuchem II wojny światowej Stefana Banacha wybrano na prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Zmarł latem 1945 roku we Lwowie.

Główne zainteresowania naukowe Stefana Banacha koncentrowały się wokół analizy funkcjonalnej, obszernego i ważnego do dzisiaj działu matematyki – stworzył jej podstawy, sformułował zasadnicze definicje (m.in. przestrzenie Banacha) i wprowadził terminologię, która została zaakceptowana przez matematyków na całym świecie. Wypracowane przez Banacha metody oraz odkrycia jego najbliższych współpracowników okazały się przełomowe, wywierając istotny wpływ na każdą niemal gałąź współczesnej matematyki, nauki przyrodnicze czy fizykę.

Stefan Banach jest autorem kilkudziesięciu publikacji (58 prac w ciągu swej 18-letniej kariery naukowej), w tym najważniejszego dzieła - „Teorie des operations lineaires” wydanego w 1932 roku.

Był współzałożycielem Lwowskiej Szkoły Matematycznej, ważnego ośrodka naukowego, zajmującego się głównie analizą funkcjonalną. Najważniejsi przedstawiciele LSM, poza Stefanem Banachem, to wybitni matematycy: Hugo Steinhaus, Stanisław Mazur, Władysław Orlicz, Juliusz Paweł Schauder, Stanisław Ulam (później zasłynął jako współtwórca amerykańskiej bomby termojądrowej), Marek Kac, Herman Auerbach, Antoni Łomnicki, Stanisław Ruziewicz, Włodzimierz Stożek, Stefan Kaczmarz, Stanisław Saks.

Stefan Banach znany był z niekonwencjonalnego sposobu uprawiania matematyki. Indywidualność Banacha wyrażała się w swoistych metodach poszukiwań twórczych i przyjacielskiej współpracy. Lubił pracować w gronie przyjaciół-matematyków w kawiarnianej atmosferze, przy gwarze muzyki i rozmów. Godzinami przesiadywał w słynnej Kawiarni Szkockiej, zapisując dowody twierdzeń na blacie stolika, a następnie w potężnym zeszycie udostępnianym wszystkim matematykom w kawiarni (słynna „Księga Szkocka” istniejąca do dziś). Zachętą do rozwiązania niektórych problemów były często osobliwie oryginalne nagrody, np. żywa gęś.

Banach stał się jednym z najsławniejszych matematyków w świecie. Rozwój jego kariery, jako naukowca, może być przykładem dla młodego pokolenia. Mimo trudnych początków swej naukowej drogi, dzięki niezwykłym cechom umysłu i osobowości, swemu talentowi, determinacji i pracowitości, osiągnął sukces na skalę światową. Wzbogacając nauki matematyczne o trwałe dzieła, osiągnął wyniki na miarę stulecia i stał się jednym z najwybitniejszych naukowców XX wieku.

 

Drukuj »
Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.
Aktualne numery
09/2020
10/2019 - specjalny
Kalendarium
Wrzesień
30
W 1882 r. na rzece Fox w Appleton w stanie Wisconsin uruchomiono pierwszą na świecie hydroelektrownię.
Warto przeczytać
Fizyka kwantowa jest dziwna. Reguły świata kwantowego, według których działa świat na poziomie atomów i cząstek subatomowych, nie są tymi samymi regułami, które obowiązują w dobrze znanym nam świecie codziennych doświadczeń - regułami, które kojarzymy ze zdrowym rozsądkiem.

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło

dodano: 2013-09-18
Laureat 5. edycji BanachPrize nagrodzony

od lewej laureat dr Pilipczuk i Marek Gajowniczek Dyrektor ds. Programow Ericpol

Dr Marcin Pilipczuk z Uniwersytetu Warszawskiego odebrał 17 września Międzynarodową Nagrodę im. Stefana Banacha. Jej organizatorami są Polskie Towarzystwo Matematyczne i firma inżynierska Ericpol. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w nowym gmachu Uniwersytetu Rzeszowskiego podczas inauguracji V Forum Matematyków Polskich. 

To już 5. edycja konkursu, który z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników z krajów Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej. Tym razem spłynęły 23 prace konkursowe, z czego 13 autorstwa polskich naukowców.

- Międzynarodowy wymiar konkursu pokazuje, że konkurencja w dziedzinie nauk matematycznych na terenie Europy jest bardzo duża. To mobilizuje młodych matematyków i zmusza ich do ciężkiej, rzetelnej pracy – mówił prof. Stefan Jackowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

W tym roku do Nagrody nominowani byli:

 • Natalia Bezvitnaya z Uniwersytetu w Brnie, Czechy
 • Jonas Jankauskas – z Uniwersytetu Wileńskiego na Litwie
 • Sławomir Kolasiński – z Uniwersytetu Warszawskiego
 • Joanna Kułaga-Przymus z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Marcin Pilipczuk – z Uniwersytetu Warszawskiego

Zwycięska praca dr Pilipczuka pod tytułem: „Nowe techniki stosowane przy rozwiązywaniu wybranych problemów NP-trudnych” została napisana pod kierunkiem dr hab. Łukasza Kowalika na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.  Autor konstruuje w niej najszybsze znane do tej pory algorytmy obliczeń wskazując, które problemy obliczeniowe można rozwiązać szybko, a które wolno.

- W dobie wszechobecnego pośpiechu wiedza, która pozwoliłaby skrócić czas rozwiązywania problemów oraz czas obliczeń jest niezwykle cenna i przydatna  – skomentowała prof. Stanisława Kanas, gospodarz V Forum Matematyków Polskich W Rzeszowie.

Dr Pilipczuk przebywa obecnie na stażu naukowym na Uniwersytecie w Bergen, w Norwegii. Na stałe związany jest z Uniwersytetem Warszawskim. Jak sam mówi, praca naukowa, to dla niego hobby i prawdziwa przyjemność. Tegoroczny zwycięzca był już wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia naukowe, m.in. w Mistrzostwach Akademickich w Programowaniu, których finał miał miejsce w 2007 r. w Tokio czy na międzynarodowych olimpiadach matematycznych i fizycznych.

Międzynarodowa Nagroda Banacha jest czymś więcej, niż konkursem z dziedziny nauk matematycznych. To swoiste połączenie nauki i biznesu. - To właśnie potrzeba synergii obu tych światów skłoniła nas 6 lat temu do podjęcia wspólnych działań z Polskim Towarzystwem Matematycznym – powiedział Marek Gajowniczek, dyrektor ds. Programów firmy Ericpol. - Nagroda  Banacha to jeden z elementów naszych działań w ramach współpracy z otoczeniem naukowym  – dodał – O matematyce trzeba pisać i mówić. Bez matematyki nie da się robić biznesu, a bez wzajemnej współpracy z uczelniami nie da się przejść na kolejne szczeble rozwoju.

Oprócz propagowania i popularyzacji matematyki, Nagroda Banacha ma na celu wsparcie finansowe najbardziej obiecujących młodych naukowców. Jury co roku przyznaje nagrodę pieniężną dla laureata w wysokości 20 000 złotych. Konkurs, który został ustanowiony w 2008 r., na trwałe wpisał się w kalendarz najważniejszych wydarzeń matematycznych.

Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha

Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha (The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences) została ustanowiona przez firmę Ericpol – fundatora Nagrody oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM) w 2008 roku. Inicjatywa ta wyraża uznanie ze strony jednej z czołowych polskich firm teleinformatycznych dla roli, jaką myślenie matematyczne odgrywa we współczesnym świecie. Celami konkursu są wsparcie finansowe i promowanie najzdolniejszych młodych badaczy pracujących w dziedzinie nauk matematycznych, podkreślenie znaczenia matematyki – dyscypliny, która jest podstawą cywilizacji i biznesu, a także popularyzowanie dorobku prof. Stefana Banacha, genialnego matematyka-samouka.

Międzynarodowy charakter inicjatywy, która obejmuje coraz więcej krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej, ma na celu podwyższenie rangi konkursu i rozwijanie współpracy polskich matematyków z naukowcami w całej Europie. Swoje prace zgłaszają kandydaci z Białorusi, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier, a także z naukowych ośrodków w Finlandii, Norwegii i Szwecji. Konkurs wpisał się na trwałe w kalendarz najważniejszych wydarzeń matematycznych, a liczba chętnych do wzięcia w nim udziału z roku na rok sukcesywnie wzrasta.

Do Nagrody mogą być przedstawiane rozprawy doktorskie napisane w języku polskim lub angielskim bądź takie, których wyniki zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w języku angielskim.

Termin nadsyłania zgłoszeń do V edycji Nagrody upłynął 31 stycznia 2013 r. W tym roku nadesłano 23 rozprawy doktorskie. To największa do tej pory liczba zgłoszonych prac w konkursie. Profil zgłaszanych rozpraw był bardzo szeroki i obejmował zarówno klasyczne dziedziny matematyki, jak również współczesne zagadnienia informatyki teoretycznej.

Jury, składające się z przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Matematycznego, firmy Ericpol (fundatora Nagrody) oraz zeszłorocznego laureata z Wegier, dr. Andrasa Mathe, nominowało do nagrody następujące osoby:

 • Natalia Bezvitnaya – Masaryk University w Brnie, Czechy
 • Jonas Jankauskas – Vilnius University, Litwa
 • Sławomir Kolasiński – Uniwersytet Warszawski
 • Joanna Kułaga-Przymus – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Marcin Pilipczuk – Uniwersytet Warszawski

Tegorocznym laureatem został dr Marcin Pilipczuk. Nagrodzona rozprawa doktorska zatytułowana: „New techniques applicable to selected NP-hard problems”, została napisana pod kierunkiem dr. hab. Łukasza Kowalika na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 20 000 zł (ok. 5 000 euro), będącą jednym z najwyższych w Polsce wyróżnień finansowych w dziedzinie matematyki. International Stefan Banach Prize dorównuje wartością nagrodom Europejskiego Towarzystwa Matematycznego i jest jedyną, poza nimi, nagrodą dla młodych matematyków, która ma charakter międzynarodowy.

Ceremonia wręczenia Nagrody odbędzie się podczas inauguracji 5. Forum Matematyków Polskich dnia 17 września 2013 roku w Auli Głównej budynku Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ulicy prof. Stanisława Pigonia 1 w Rzeszowie.

Laureaci z poprzednich lat:

2012 r., IV edycja - dr Andras Mathe, „Izomorficzne problemy miar Hausdorffa i ograniczenia Hoeldera dla funkcji” napisana pod kierunkiem prof. Miklósa Laczkovicha z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Eötvös Loránd w Budapeszcie.

2011 r., III edycja - dr Łukasz Pańkowski,  „Twierdzenia o łącznej uniwersalności a twierdzenie Kroneckera o aproksymacjach diofantycznych” napisana pod kierunkiem prof. Jerzego Kaczorowskiego.

2010 r., II edycja - dr Jakub Gismatullin, rozprawa pt. „G-zwartość i grupy" napisana pod kierunkiem prof. Ludomira Newelskiego.

2009 r., I edycja - dr Tomasz Elsner, „Teoria powierzchni minimalnych w przestrzeniach systolicznych” i została napisana pod opieką prof. dr hab. Lecha Tadeusza Januszkiewicza.

Organizatorzy konkursu:

Ericpol Sp. z o.o. jest firmą inżynierską działającą od ponad 20 lat na międzynarodowym rynku ICT. Świadczy usługi outsourcingu, consultingu, dostarcza rozwiązania dedykowane w obszarach telekomunikacji, komunikacji M2M (machine to machine), UX (user experience), aplikacji dla sektora medycznego, finansów i bankowości oraz rozwiązań dla biznesu. Ericpol posiada 3 biura w Polsce i 3 spółki zależne na Białorusi, Ukrainie i w Szwecji, które razem tworzą Grupę Ericpol, zatrudniając w sumie ponad 1700 pracowników.

Polskie Towarzystwo Matematyczne - założone w Krakowie w 1919 roku, między innymi przez Stefana Banacha. Jego celem jest „wszechstronne pielęgnowanie matematyki czystej i stosowanej przez odbywanie posiedzeń naukowych z odczytami”, który realizuje poprzez organizację konkursów, olimpiad, konferencji oraz różne publikacje.

Ericpol – informacje na temat firmy

Ericpol (ericpol.com) jest największym polskim eksporterem branży ICT oraz jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania i usług teleinformatycznych. Posiada 3 biura w Polsce i 3 spółki zależne na Białorusi, Ukrainie i w Szwecji, zatrudniając w sumie ponad 1700 pracowników.

Specjalizuje się w pięciu segmentach:

 • telekomunikacja (usługi projektowania, utrzymania i testowania oprogramowania
  dla producentów sprzętu i software’u na całym świecie; usługi doradcze i szkoleniowe),
 • M2M (projektowanie i testowanie oprogramowania używanego w systemach bezpieczeństwa samochodowego),
 • służba zdrowia (pakiet programów „Dr Eryk” służący zarządzaniu gabinetami oraz przychodniami lekarskimi, nagrodzony godłem „Teraz Polska” dla najlepszego produktu IT),
 • rozwiązania dla biznesu – skuteczne zarządzanie biznesem, stosowane w przemyśle, handlu, zarządzaniu produkcją,
 • bankowość i finanse (portale www, systemy informatyczne).

Od 22 lat firma dostarcza rozwiązania teleinformatyczne na międzynarodowym rynku. Zrealizowała dotychczas ponad 640 kompleksowych długofalowych projektów w 75 krajach. Ericpol z roku na rok zajmuje coraz wyższe pozycje w rankingach największych na świecie dostawców oprogramowania i usług IT. W swoim portfolio spółka posiada takich klientów, jak Ericsson, Orange, T-Mobile, Aepona, Telekomunikacja Polska i wiele innych.

Potrzeba synergii biznesu z nauką zainspirowała firmę do stworzenia Ericpol Science Ecosystem – platformy współpracy z uczelniami wyższymi oraz otoczeniem naukowym. Jej celem jest łączenie w praktyczny sposób teorii naukowych z praktyką produkcji i rozwoju oprogramowania.
W ramach tego programu Ericpol stale współpracuje z Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Jagiellońskim i Akademią Górniczo-Hutniczą (prowadzenie wykładów, seminariów, jako sponsor i partner konferencji oraz badań naukowych). W ramach projektu „Młodzi w Łodzi” jest fundatorem stypendiów dla najzdolniejszych studentów. Firma jest członkiem Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych przy Politechnice Warszawskiej.

Ericpol jest również partnerem strategicznym  konkursu „Matematyka – moja pasja”, przyciągającego co roku ogromną rzeszę uczestników ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z regionu łódzkiego.

Spółka chętnie angażuje się w działania mające na celu promocję i wsparcie finansowe młodych polskich naukowców w dziedzinie matematyki. Od 2008 r. wspólnie z Polskim Towarzystwem Matematycznym jest organizatorem Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk matematycznych.

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM) powstało w 1919 roku w Krakowie pod nazwą Towarzystwo Matematyczne Krakowskie. Obecnie posiada 18 oddziałów obejmujących obszar całego kraju. PTM skupia matematyków związanych przede wszystkim ze szkolnictwem wyższym i instytucjami badawczymi. Do najważniejszych celów PTM należy wspieranie badań matematycznych, zastosowań i popularyzacji matematyki, edukacji matematycznej, pielęgnowanie historii polskiej matematyki, a także integracja i reprezentowanie opinii i interesów polskiego środowiska matematycznego wobec władz i opinii publicznej. PTM realizuje swoje cele poprzez organizowanie konferencji krajowych i międzynarodowych, odczytów naukowych oraz popularyzujących matematykę, a także przeprowadzanie konkursów. PTM wydaje sześć czasopism, m.in. "Wiadomości matematyczne" stanowiące kronikę polskiego środowiska matematycznego oraz czasopisma badawcze o międzynarodowym zasięgu. PTM rozwija międzynarodowe kontakty polskiej matematyki; jest członkiem-założycielem Europejskiego Towarzystwa Matematycznego.

Ważnym obszarem działalności PTM jest wyróżnianie nagrodami osiągnięć w zakresie badań matematycznych, zastosowań matematyki oraz jej popularyzacji.  Do najważniejszych należy obecnie Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha za pracę doktorską z nauk matematycznych przyznawana od 2009 roku wspólnie z liderem branży IT – firmą Ericpol Telecom.  Patron nagrody - najsłynniejszy polski matematyk - w latach 1939-45 był prezesem Towarzystwa.

PTM prowadzi także bogatą działalność adresowaną do uczniów zainteresowanych matematyką. Było inicjatorem i przez 60 lat (1949-2009) organizatorem Olimpiady Matematycznej. Oddziały terenowe PTM realizują regionalne i ogólnopolskie konkursy matematyczne dla młodzieży szkolnej i studentów, a także popularyzują matematykę wykorzystując inne formy działania. Od 2009 roku, w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, PTM realizuje projekt „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic”, w którym uczestniczy 7200 uczniów z ponad 180 szkół z trzech województw północno-zachodniej Polski.

Więcej informacji o działalności PTM można znaleźć w portalu www.ptm.org.pl

Profesor Stefan Banach

Stefan Banach - patron Nagrody - prawdziwy geniusz matematyczny, światowej sławy matematyk. Zaczynał jako samouk, a w krótkim czasie został twórcą analizy funkcjonalnej, nowego działu matematyki. Urodził się w 1892 roku w Krakowie, gdzie spędził młodość. Przełomowym wydarzeniem na drodze jego błyskotliwej kariery stało się spotkanie na krakowskich Plantach w 1916 roku z profesorem matematyki, Hugonem Steinhausem, który – uznając później Banacha za swoje największe naukowe odkrycie - pomógł mu otrzymać asystenturę w Katedrze Matematyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. W 1920 roku, nie mając ukończonych studiów matematycznych, Stefan Banach otrzymał doktorat na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie po czterech latach został profesorem. W 1935 roku został zaproszony do wygłoszenia plenarnego wykładu na Międzynarodowym Kongresie Matematyków w Oslo. Wkrótce przed wybuchem II wojny światowej Stefana Banacha wybrano na prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Zmarł latem 1945 roku we Lwowie.

Główne zainteresowania naukowe Stefana Banacha koncentrowały się wokół analizy funkcjonalnej, obszernego i ważnego do dzisiaj działu matematyki – stworzył jej podstawy, sformułował zasadnicze definicje (m.in. przestrzenie Banacha) i wprowadził terminologię, która została zaakceptowana przez matematyków na całym świecie. Wypracowane przez Banacha metody oraz odkrycia jego najbliższych współpracowników okazały się przełomowe, wywierając istotny wpływ na każdą niemal gałąź współczesnej matematyki, nauki przyrodnicze czy fizykę.

Stefan Banach jest autorem kilkudziesięciu publikacji (58 prac w ciągu swej 18-letniej kariery naukowej), w tym najważniejszego dzieła - „Teorie des operations lineaires” wydanego w 1932 roku.

Był współzałożycielem Lwowskiej Szkoły Matematycznej, ważnego ośrodka naukowego, zajmującego się głównie analizą funkcjonalną. Najważniejsi przedstawiciele LSM, poza Stefanem Banachem, to wybitni matematycy: Hugo Steinhaus, Stanisław Mazur, Władysław Orlicz, Juliusz Paweł Schauder, Stanisław Ulam (później zasłynął jako współtwórca amerykańskiej bomby termojądrowej), Marek Kac, Herman Auerbach, Antoni Łomnicki, Stanisław Ruziewicz, Włodzimierz Stożek, Stefan Kaczmarz, Stanisław Saks.

Stefan Banach znany był z niekonwencjonalnego sposobu uprawiania matematyki. Indywidualność Banacha wyrażała się w swoistych metodach poszukiwań twórczych i przyjacielskiej współpracy. Lubił pracować w gronie przyjaciół-matematyków w kawiarnianej atmosferze, przy gwarze muzyki i rozmów. Godzinami przesiadywał w słynnej Kawiarni Szkockiej, zapisując dowody twierdzeń na blacie stolika, a następnie w potężnym zeszycie udostępnianym wszystkim matematykom w kawiarni (słynna „Księga Szkocka” istniejąca do dziś). Zachętą do rozwiązania niektórych problemów były często osobliwie oryginalne nagrody, np. żywa gęś.

Banach stał się jednym z najsławniejszych matematyków w świecie. Rozwój jego kariery, jako naukowca, może być przykładem dla młodego pokolenia. Mimo trudnych początków swej naukowej drogi, dzięki niezwykłym cechom umysłu i osobowości, swemu talentowi, determinacji i pracowitości, osiągnął sukces na skalę światową. Wzbogacając nauki matematyczne o trwałe dzieła, osiągnął wyniki na miarę stulecia i stał się jednym z najwybitniejszych naukowców XX wieku.