KONTAKT

www.swiatnauki.pl

Prenumerata
www.sklep.polityka.pl/sn
e-mail: prenumerata@swiatnauki.pl 
tel. 22 336 75 60 

Redaktor naczelny
Elżbieta Wieteska
e-mail: e.wieteska@swiatnauki.pl
tel. 605 435 405

Kontakt z redakcją 
redakcja@swiatnauki.pl

Korekta
Mariola Będkowska

Redakcja techniczna, skład i łamanie 
Jolanta Kotas
e-mail: j.kotas@swiatnauki.pl

Wydawca
POLITYKA Sp. z o.o. SKA
ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa
tel. 22 451 61 33/34; faks 22 451 61 35 
www.polityka.pl; e-mail: polityka@polityka.pl 

Prezes zarządu
Jerzy Baczyński 

Dyrektor wydawniczy
Piotr Zmelonek
tel. 22 451 61 33/34 

Dyrektor biura reklamy 
Izabela Kowalczyk-Dudek
tel. 22 451 61 36
e-mail: reklama@polityka.pl 

Dział Dystrybucji 
Marcin Paśnicki, kierownik 
e-mail: dystrybucja@polityka.pl 

Druk
Quad/Graphics Europe Sp. z o.o.

Copyright © Polityka Sp. z o.o. SKA 2021 

Wszelkie prawa zastrzeżone (łącznie z tłumaczeniem
na języki obce). Żaden fragment niniejszego wydania
nie może być wykorzystany w jakiejkolwiek formie
– fotokopii, mikrofilmu czy innych reprodukcji –
ani przekładany na język mechaniczny bez pisemnej
zgody wydawcy. SCIENTIFIC AMERICAN jest
zastrzeżoną nazwą handlową należącą do Scientific
American, Inc. w Nowym Jorku i używaną przez firmę
Polityka Sp. z o.o. SKA na podstawie umowy licencyjnej.


Editor in Chief  Laura Helmuth

Copy Director Maria-Christina Keller

Creative Director Michael Mrak

Chief Features Editor Seth Fletcher

Chief News Editor Dean Visser 

Chief Opinion Editor Michael D. Lemonick

President Dean Sanderson 

Executive Vice President Michael Florek

Vice President, Commercial Andrew Douglas 

Publisher and Vice President Jeremy A. Abbate

Scientific American, 1 New York Plaza, Suite 4500, New York, NY 10004-1562


Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam.

Informujemy, że przesłanie listu do redakcji jest równoznaczne z udzieleniem zgody na jego publikację w czasopiśmie wraz z podaniem imienia i nazwiska jego autora, chyba że autor zastrzegł wyraźnie anonimową publikację.

Sprzedaż aktualnych i archiwalnych numerów czasopisma po cenie innej niż wydrukowana na okładce jest działaniem na szkodę wydawcy i skutkuje odpowiedzialnością sądową.

Aktualne numery
01/2022
10/2020 - specjalny
Kalendarium
Styczeń
18
W 1921 r. urodził się Yōichirō Nambu, amerykański fizyk pochodzenia japońskiego, laureat Nagrody Nobla.
Warto przeczytać
Nie tylko tabliczka mnożenia, ale i dzielenia może sama wchodzić do głowy! Pomogą w tym zabawne, wpadające w ucho wierszyki, które pozostają w głowach uczniów. Dzięki błyskotliwym skojarzeniom pozwalają łatwo i bez wysiłku nie tylko nauczyć się tabliczki dzielenia w zakresie do 100, ale także zrozumieć, czym jest dzielenie i dlaczego nie musi sprawiać najmniejszych kłopotów.

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło

dodano: